priemyselné umývanie
 
Výrobky z MASCOT® s normou EN ISO 15797 sa testujú, aby odolali priemyselným procesom prania a sušenia.

EN ISO 15797 je vašou zárukou, že výrobky dokážu bez problémov odolať procesom priemyselného prania a sušenia. Postup testovania musí simulovať účinok priemyselného prania na pracovné oblečeniu a testovať príslušné vlastnosti, vrátane stálosti farieb a rozmerovej stability. Oblečenie je testované formou 8 rôznych umývacích postupov, ktoré predstavujú prostredie, v ktorom je pracovné oblečenie vystavené počas priemyselného prania.

Ak sa pracovné oblečenie vyrába na účely priemyselného prania a testovania podľa normy EN ISO 15797, musí sa testovať na základe rôznych faktorov vrátane schopnosti pracovného odevu zachovať jeho uchytenie, odolnosť švov, pevnosť materiálu a stálosť farby vo vzťahu k intenzite farby a zmene farebnosti.

Výrobky MASCOT® s označením EN ISO 15797 sa testujú podľa skúšobnej metódy 8B, ktorá zahŕňa farebné pracovné odevy.

EN ISO 15797 sa dosahuje v inštitúte Hohenstein, ktorý hodnotí výrobky na základe kritérií stanovených ETSA (European Textiles Services Association). Celkové posúdenie popisuje, ako dobre pracovné odevy odolávajú rôznym priemyselným procesom prania a sušenia.

Hore