Ako si vyberať reflexné oblečenie? 

Reflexná pracovná bunda MASCOT BlackpoolChráňte svoje zdravie. Je to investícia do Vášho zdravia. Reflexná bunda a nohavice môžu veľakrát tvoriť tenkú, žiarivú a viditeľnú líniu medzi Vami a nebezpečenstvom , ktoré by mohlo ohroziť Vaše zdravie. 
 
Čo sú to reflexné odevy?
 
Reflexné oblečenie je vyrobené z materiálov s vysokou viditeľnosťou doplnené retroreflexnými pruhmi, ktoré zvyšujú viditeľnosť aj v tme a hmle. Ich hlavnou úlohou je zviditeľniť svojho nositeľa a tým zaistiť jeho maximálnu bezpečnosť pri pohybe a  aj keď sa práve nehýbe.
 
Kto používa reflexné pracovné oblečenie?

Legislatíva hovorí, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi osobné ochranné pracovné prostriedky v tých prípadoch, kedy nie je možné odstrániť alebo eliminovať pracovné riziká na takú mieru, ktorá je prijateľná. Ak zamestnancovi hrozí riziko poškodenia zdravia ovplyvnené zníženou viditeľnosťou, je nutné poskytnúť mu reflexný odev s vysokou viditeľnosťou. Reflexné prvky na oblečení ho ochránia a on sa môžete sústrediť na svoju prácu. Bude viditeľný aj v noci, v sychravom počasí, hmle a najmä zo všetkých uhlov, a to aj zo zadnej strany, kam sám nevidí a nemôže sa dobre orientovať.
 
A čo využitie reflexných materiálov vo voľnom čase?
 
Reflexné oblečenie môžu pokojne využiť aj chodci na krajnici či okraji cesty, ktorí sú podľa Novely zákona o cestnej premávke z 1.1.2014 povinní za zníženej viditeľnosti nosiť reflexné prvky alebo reflexný odev už nielen mimo obce, ale aj v nej

Ako vyberať správny reflexný odev?
 
Hlavným kritériom je kto a na čo bude reflexný odev využívať. Inú mieru ochrany potrebuje zamestnanec vo výrobe, kde sa nevyskytujú rýchle okoloidúce autá a celkom inak sa potrebuje chrániť bežný chodec idúci po frekventovanej cestnej komunikácii. Vo viacerých odvetviach je už dnes  viditeľná potreba zamestnancov nosiť bezpečnostné oblečenie. To platí najmä v odvetviach, kde časť práce prebieha v blízkosti premávky, žeriavov a iných motorových vozidiel, ako aj práce v tme.
 
Certifikácia reflexných pracovných odevov.
 
Hlavnou normou, ktorá v dnešnej dobe zaručuje dobrú viditeľnosť a bezpečnosť pri práci je nová norma  EN ISO 20471 z roku 2013. (v platnosti sú naďalej normy  EN 471 + A1 z roku 2007 a staršia norma EN 471: 2003 – tieto sú naďalej použiteľné pre odevy vyrobené v dobe platnosti týchto starších noriem). Tá delí výstražné odevy do troch skupín podľa minimálnej plochy použitých výstražných materiálov. Upravuje taktiež rozmiestnenie, počet a plochu reflexných a retroreflexných prvkov na pracovnom odeve. Pracovné oblečenie musí mať podľa tejto novej normy, ktorá nahradila normu EN ISO 471 a staršie  nielen pozdĺžne, ale aj vertikálne reflexné prvky. Tie zaistia dobrú viditeľnosť zamestnancov aj v predklone, alebo pri pohľade z vyvýšených miest.
 

MINIMÁLNA POŽADOVANÁ PLOCHA VÝSTRAŽNÉHO MATERIÁLU
 
Podkladový fluorescenčný materiál (reflexná žltá, oranžová, reflexná červená farba podkladu) Trieda 1 Trieda 2 Trieda 3
Podkladový fluorescenčný materiál (reflexná žltá, oranžová, reflexná červená farba podkladu) 0,14 m2 0,50 m2 0,80 m2
Reflexné pásy a retroreflexný materiál  0,10 m2 0,13 m2 0,20 m2
Kombinovaný materiál 0,20 m2    
odevy spĺňajúce tieto normy   pracovné vesty, pracovné nohavice pracovné bundy, kombinézy, dvojdielne súpravy
 
Akú triedu vybrať?
 
Trieda 1 - vhodná pre pracovníkov, ktorí nevykonávajú svoju prácu na pozemných komunikáciach alebo v koľajiskách a kde sa rýchlosť premávky pohybuje do 30 km/h
 
Trieda 2 - Je určená tým, ktorí sa pohybujú na cestách a pozemných komunikáciách a v koľajiskách, alebo v ich blízkosti. Rýchlosť okoloidúcich vozidiel nesmie prekročiť 60 km/h.
 
Trieda 3 - Najvyšší stupeň ochrany, ktorý plnú zaistí bezpečnosť pri práci na ceste a na koľajisku, alebo v ich blízkosti. 

Ako dosiahnuť najvyššej triedy bezpečnosti?

Môžete si vybrať produkt, ktorý je certifikovaný triedou 3  - pracovné bundy s touto certifikáciou poskytujú maximálnu formu ochrany. Ďalšou možnosťou je kombinácia horného a spodného dielu oblečenia. Takýmto spôsobom tiež dosiahnete potrebnej plochy výstražných prvkov na Vašom tele. Norma, pre ktorú získalo oblečenie certifikát je viditeľne označená na štítku produktu a taktiež na certifikáte, ktorý je súčasťou výrobku. 

A ako to je u MASCOT® reflexného oblečenia?

MASCOT® má vždy niečo naviac. A výnimkou nie je ani certifikovanie reflexných pracovných odevov. Všetky produkty z kolekcie reflexného oblečenia MASCOT® majú reflexné prvky s odrazivosťou, ktorá zodpovedá minimálne certifikácii, ktorá bola v minulosti označovaná ako trieda 2.

 

U reflexného oblečenia MASCOT® môžete dosiahnuť triedu 3 dvoma spôsobmi. 

  • Vyberte buď produkt EN ISO 20471, ktorý má iba stupeň 3 (napr. bunda)
  • vyberte dva výrobky, ktoré podľa tabuľky nižšie dohromady spĺňajú podmienky pre zaradenie do triedy 3.

 

U produktov MASCOT® sú jednotlivé horné diely ako reflexné vesty a bundy označené písmenami A,B,C a spodné diely ako reflexné nohavice  a kraťasy písmenami Y,Z,X. Tieto údaje sú uvedené na štítku každého reflexného oblečenia MASCOT®. Kombináciou jednotlivých kúskov podľa dolu uvedenej tabuľky dosiahnete vyššieho stupňa ochrany. Tento systém je schválený certifikačným inštitútom.

Viditeľnosť - aj po opakovanom použití - je mimoriadne dôležitá. Preto MASCOT testuje a osvedčuje viditeľnosť bezpečnostného oblečenia podľa normy EN ISO 20471 po oveľa väčšom počte pracích cyklov ako ostatné firmy. (Norma určuje päť pracích cyklov). Tým zaistí, že sú odrazivosť a viditeľnosť zaručené aj po dlhodobom používaní. K tomu napomáha aj ochrana časti výrobkov materiálom Teflon®, ktorý ochráni povrch pred znečistením, čo predlžuje žiarivosť farby.

 

 
Hore