Ako dosiahnuť potrebnej triedyviditeľnostiupracovných odevovMASCOT®v? Prečítajte si všetko o certifikácii EN ISO 20471 pre pracovné odevy s vysokou viditeľnosťou.

Dnes vo viacerých priemyselných odvetviach potrebujú zamestnanci nosiť bezpečnostné pracovné odevy. Najmä to platí pre odvetvia, kde sa veľká časť práce uskutočňuje v blízkosti dopravy, žeriavov a iných motorových vozidiel, ako aj práce, ktorá sa odohráva v tme. Certifikované bezpečnostné pracovné odevy certifikované podľa normy EN ISO 20471 udržiavajú zamestnancov v bezpečí, kým sa sústreďujú na prácu. Zamestnanci budú viditeľní v noci, počas dňa a zo všetkých uhlov, vrátane zozadu. Pri správnom pracovnom oblečení EN ISO 20471 nebudú reflexné prvky ani fluorescenčný materiál skryté slepými uhlami.

 

EN ISO 20471 je medzinárodná norma, ktorá kladie požiadavky na viditeľné pracovné odevy pre zamestnancov vo vysokorizikových oblastiach. Používanie správneho bezpečnostného pracovného odevu je dôležité a musí byť uprednostnené. Dokonca aj vtedy, keď pracujete v oblastiach, kde je viditeľnosť dôležitá, sa uskutočňuje iba počas krátkej časti pracovného dňa. EN ISO 20471 nahrádza staršiu normu EN 471. EN ISO 20471 je rozdelená do troch tried podľa rizikovej zóny, v ktorej pracujete, a podľa toho, ako je produkt schopný chrániť zamestnanca. Požiadavka na viditeľnosť - a tým aj požiadavka na plochu pozostávajúcu z reflexných prvkov a fluorescenčných materiálov - určuje, ktorú triedu si musíte vybrať. Vo všetkých výrobkoch reaguje odrazová schopnosť všetkých reflexných prvkov na to, čo predtým zodpovedalo triede 2.

Minimálne plochy viditeľného materiálu v m 2

 

Odevy triedy 3

Odevy triedy 2

Odevy triedy 1

Reflexná páska

0,20 m 2

0,13 m 2

0,10 m 2

Fluorescenčný materiál

0,80 m 2

0,50 m 2

0,14 m 2

 

Najvyššia trieda je trieda 3. Existujú dva spôsoby dosiahnutia triedy 3 u MASCOT® pracovného oblečenia. Buď si vyberte produkt EN ISO 20471, ktorý je trieda tri samostatne (napr. Bunda), alebo si vyberajte dva výrobky, ktoré majú spoločne certifikáty triedy 3. MASCOT schválil jedinečný a jednoduchý systém písmen, ktorý uľahčuje pochopenie rôznych tried a poskytuje prehľad o rôznych kombinovaných možnostiach dosiahnutia triedy 3 odevu. Systém je schválený certifikačným inštitútom a eliminuje neistotu. Týmto spôsobom majú zamestnanci vždy správnu bezpečnostnú triedu. Možnosti kombinácie bezpečnostných pracovných odevov EN ISO 20471 je možné nájsť aj na štítku, v pokynoch na umývanie a v informáciách o oblečení.

Vysoká viditeľnosť - aj po opakovanom použití - je mimoriadne dôležitá. Z tohto dôvodu MASCOT testuje a osvedčuje viditeľnosť bezpečnostných pracovných odevov EN ISO 20471 po viac ako piatich praniach, ktoré štandard vyžaduje. Týmto spôsobom spoločnosť MASCOT® zabezpečuje, že bezpečnosť pracovného oblečenia sa pri dlhodobom používaní nezhorší a stále zodpovedá norme EN ISO 20471. Podobne MASCOT zaobchádza s niektorými svojimi výrobkami s materiálom Teflon®, odpudzujúcim špinu. Ošetrenie Teflon®  zabraňuje tomu, aby boli šaty špinavé a tým sa znížila ich viditeľnosť. 

Kombinovaná certifikácia

Kombináciou dvoch samostatných výrobkov s normou EN ISO 20471 môžete dosiahnuť certifikáciu triedy 3 pre celú sadu. Napríklad, ak máte bundu zo skupiny výrobkov B (na štítku výrobku nájdete písmeno skupiny výrobkov), môžete dosiahnuť EN ISO 20471 trieda 3 pre celú sadu tým, že vyberiete nohavice označené Y alebo X.

*) Nohavice s trakami môžu byť zaradené do certifikovanej triedy 2 alebo 3, vtedy, keď je horný diel  horný diiel (tričko, mikina) nosený ako horný dile - teda traky niesú viditeľné. V prípade že je tričko alebo top nosený pod podbradníkom, potom je to trieda nohavíc, ktorá určuje celkovú hodnotu triedu.

 

 
Hore