Pracovné odevy MASCOT certifikované podľa EN ISO 11612 sú vyrobené z materiálu, ktorý chráni používateľa pred vystavením teplu a ohňu.

Pracovné oblečenie certifikované EN ISO 11612 chráni nositeľa pred teplom a ohňom. Norma EN ISO 11612 opisuje oblečenie, ktoré sa vyrába v materiáli určenom na ochranu tela používateľa pred teplom a / alebo požiarom. S výnimkou certifikovaných EN ISO 11612 kapucní výrobky, ktoré ponúkajú ochranu hlavy, rúk a pod. nezodpovedajú tejto norme. Pre tieto exponované oblasti odporúčame použiť dodatočnú ochranu. Certifikovaný bezpečnostný odev EN ISO 11612 je vhodný pre priemyselných pracovníkov, elektrikárov atď. Táto certifikácia nahrádza predchádzajúcu normu EN 531.

 

Hore