EN ISO 11611 je norma ktorá popisuje minimálnu požiadavku na pracovné oblečenie, ktoré chráni nositeľa pred krátkymi procesmi spojenými so zváraním alebo podobnými procesmi a príslušnými rizikami.

Bezpečnostné oblečenie certifikované podľa normy EN ISO 11611 musí chrániť užívateľa pred iskrami, krátkym kontaktom s ohňom a minimalizovať riziko úrazu elektrickým prúdom pri krátkom a náhodnom kontakte s elektrickými vodičmi. Pracovné odevy musia pokrývať celé telo, aby sa dosiahla optimálna ochrana. Ta sa dosiahne použitím obuvi aj príslušných nohavíc a bund. Pri použití zváracích techník, ktoré produkujú veľa iskier, odporúčame použiť dodatočnú ochranu hlavy, rúk a prednej časti odevu. Aby sa zabránilo vyhoreniu materiálu vplyvom iskier na pracovné oblečenie, bezpečnostné oblečenie certifikované podľa EN ISO 11611 má len minimálne množstvo vreciek a iných funkcií, takže iskry sa nezachytávajú a nelepia.

 

zváranie


TRIEDA 1

Ochrana proti menej rizikovým technikám zvárania a situáciám, ktoré produkujú menej iskier a tepelného žiarenia.

 

TRIEDA 2

Ochrana pri situáciách, ktoré predstavujú ďalšie riziko, kde je pravdepodobnosť iskier a tepelného žiarenia podstatne vyššia.

 

MASCOT odporúča, aby ste pravidelne kontrolovali bezpečnostné oblečenie, aby ste udržali optimálnu ochranu. Špinavé alebo vlhké pracovné oblečenie môže mať vplyv na bezpečnosť. Efekt elektrickej izolácie môže byť ovplyvnený, ak na produkte dôjde k premáčaniu potom alebo znečisteniu. Používanie správneho, dobre fungujúceho pracovného oblečenia, ktoré je certifikované podľa normy EN ISO 11611, je dôležité pre Vašu bezpečnosť. Ak je váš ochranný odev vystavený požiaru alebo inej expozícii, odporúča sa, aby ste ho starostlivo skontrolovali a v prípade potreby ho vymenili. Týmto spôsobom uprednostňujete Vašu bezpečnosť.

EN ISO 11611 nahrádza predchádzajúcu normu EN 470-1.

Hore