Výrobky MASCOT s certifikáciou EN ISO 14116 opisujú bezpečnostné oblečenie, ktoré chráni proti teplu a ohňu.

 

Norma EN ISO 14116 špecifikuje bezpečnostné odevy, materiálové a materiálové kompozície s obmedzeným šírením plameňa. Bezpečnostné oblečenie certifikované podľa EN ISO 14116 chráni používateľa pred krátkodobým a náhodným kontaktom s teplom alebo iskrám. Pri dlhšom vystavení teplu je potrebná dodatočná ochrana. Pracovné odevy certifikované v súlade s normou EN ISO 14116 znižujú pravdepodobnosť, že sa bezpečnostné oblečenie zapáli a predstavuje ako bezpečnostné riziko pre užívateľa. EN ISO 14116 nahrádza predchádzajúcu EN 533.

 

Hore