(1-2 testovacie metódy, box test) 
Výrobky MASCOT certifikované podľa EN 61482-2 chránia používateľa pred krátkym vystavením elektrickým oblúkom.

EN 61482-2 je normou pre bezpečnostné oblečenie, ktorá sa používa v situáciách, v ktorých hrozí nebezpečenstvo vystavenia elektrickým oblúkom. EN 61482 obsahuje dve skúšobné metódy, v ktorých sa výrobky MASCOT testujú podľa metódy 2 - test boxu. Bezpečnostné oblečenie certifikované podľa EN 61482-2 je preto testované na priamom elektrickom oblúku v obmedzenom priestore. Skúšobná metóda 2 nezahŕňa ochranu pred úrazom elektrickým prúdom. Certifikovaný bezpečnostný odev EN 61482-2 testovaný podľa skúšobnej metódy 2 môže byť rozdelený na dve triedy, v ktorých trieda 2 poskytuje najlepšiu ochranu.

Je dôležité zdôrazniť, že bezpečnostné odevy certifikované podľa EN 61482-2 sú certifikované a testované iba v súvislosti s testom boxu. To znamená, že výrobky nie sú certifikované pre užívateľa, aby zostal v oblasti s vysokým rizikom po dlhšiu dobu. Certifikát EN 61482-2 podľa skúšobnej metódy 2 testuje iba bezpečnostný odev podľa metódy boxu na prednej časti odevu a len na obmedzený čas.

Produkty spoločnosti MASCOT, ktoré sú certifikované podľa tohto štandardu, sú testované iba testovacou metódou 2. To znamená, že bezpečnostné oblečenie je vhodné len na krátke vystavenie elektrickým oblúkom na obmedzenom priestore odevu.

Táto norma nahrádza predchádzajúcu normu ENV 50354.

 

Hore