EN 1149-3: 2004 - elektrický výboj

Bezpečnostné odevy, kde je povrchový materiál odevu testovaný podľa vlastností elektrického vypúšťania. Táto norma špecifikuje pracovné oblečenie, ktoré je testované na schopnosť rozptyľovať elektrostatický náboj z povrchu odevného materiálu. Norma vysvetľuje, že bezpečnostné odevy boli testované na to, či sú schopné vybíjať elektrostatické náboje do ovzdušia.

EN 1149-5: 2008 - návrh a výkonnosť materiálu 

Táto norma opisuje požiadavky na elektrostatické vlastnosti bezpečnostného oblečenia používaného v oblastiach, kde existuje nebezpečenstvo náhleho elektrostatického výboja. Skúšobná metóda v norme EN 1149-5: 2008 špecifikuje požiadavky na materiály a dizajn bezpečnostného oblečenia s elektrostatickými vlastnosťami s cieľom chrániť nositeľa čo najlepšie.

Je dôležité, aby ste boli správne uzemnený pri používaní bezpečnostného oblečenia s elektrostatickými vlastnosťami. To je zabezpečené použitím vhodnej antistaticky schválenej bezpečnostnej obuvi.

 

Hore