Výrobky MASCOT certifikované podľa EN 13034 poskytujú obmedzenú ochranu pred tekutými chemikáliami.

EN 13034 / EN 13034 + A1 ponúka obmedzenú ochranu proti malým množstvám a postriekaniu kvapalných chemikálií (zariadenia typu 6 a typu PB [6]). Bezpečnostné oblečenie s touto certifikáciou je vhodné pre použitie v oblastiach, kde existuje riziko vystavenia malým rozstrekom chemikálií, ale kde nie je potrebná ochrana celého tela. Certifikovaný bezpečnostný odev EN 13034 je vhodný pre situácie, keď ste v oblastiach, kde riskujete vystavenie malým množstvám chemikálií. Rýchlo odstráňte bezpečnostný odev, ak je vystavený chemikáliám.

Bezpečnostné oblečenie s certifikáciou EN 13034 je navrhnuté tak, aby švy zabraňovali prenikaniu tekutín a chemikálií do odevov. Na dosiahnutie najlepšej ochrany sa odporúča používať bezpečnostné oblečenie, ktoré pokrýva celé telo, a to buď celoplošný oblek alebo dve časti, ktoré sú certifikované podľa EN 13034.

 

 

Hore