Symboly prania a ošetrovania odevov

Symboly pre pranie

  maximálna teplota 95°C, normálne mechanické pôsobenie, normálne plákanie, normálne odstreďovanie

 maximálna teplota 30°C, normálne mechanické pôsobenie, normálne plákanie, normálne odstreďovanie

 maximálna teplota 30°C, obmedzené mechanické pôsobenie, plákanie, postupné ochladzovanie, mierne odstreďovanie

 maximálna teplota 40°C, normálne mechanické pôsobenie, normálne plákanie, normálne odstreďovanie

 maximálna teplota 40°C, obmedzené mechanické pôsobenie, plákanie, postupné ochladzovanie, mierne odstreďovanie

 maximálna teplota 50°C, normálne mechanické pôsobenie, normálne plákanie, normálne odstreďovanie

 maximálna teplota 60°C, normálne mechanické pôsobenie, normálne plákanie, normálne odstreďovanie

  pranie len ručné, výrobok sa nesmie prať v práčke, maximálna teplota 40°C, opatrná manipulácia  výrobok sa nesmie prať, opatrná manipulácia v mokrom stave
 

Symboly bielenia


  možné bieliť, pokiaľ je treba

  výrobok sa môže bieliť prostriedkami uvoľňujúcimi chlór; používať iba studený a zriedený roztok

  bielenie iba bez chlóru, pokiaľ je treba


  výrobok sa nesmie bieliť prostriedkami uvoľňujúcimi chlór
 

Symboly žehlenia


   vysoká teplota žehlenia s maximálnou teplotou do 200°C, 390 F

   stredná teplota žehlenia s maximálnou teplotou do 150°C, 300 F

   nízka teplota žehlenia s maximálnou teplotou do 150°C, 230 F


 výrobok sa nesmie žehliť; naparovanie a spracovanie parou je neprípustné
 

Symboly pre chemické čistenie


   môže sa čistiť všetkými obvykle používanými rozpúšťadlami aj postupmi; výrobok sa môže chemicky čistiť všetkými obvykle používanými rozpúšťadlami, vrátane všetkých rozpúšťadiel, ktoré sú uvedené pod písmenom P; ďalej sa môže čistiť trichlóreténom a 1.1.1-trichlóretánom 
  môže sa chemicky čistiť tetrachlóreténom (perchlóretylénom), monofluortrichlormetánom a všetkými rozpúšťadlami uvedenými pod symbolom F (benzínom atd.; ) obvyklé postupy čistenia sú bez obmedzenia  
 čistenie rozpúšťadlami uvedenými u predchádzajúceho textu pre symbol P, avšak s obmedzeným pridaním vody alebo s obmedzeným mechanickým pôsobením alebo s obmedzenou teplotou sušenia; samoobslužné čistenie nie je dovolené                                                                    

  výrobok je možné chemicky čistiť iba trifluórtrichlóretánom a ťažkým benzínom (s destilačným rozmedzím medzi 150°C a 220°C a bodom vzplanutia medzi 38°C a 60°C) obvyklými postupmi čistenia bez obmedzenia

  môže byť použité čistenie rozpúšťadlami uvedenými v predchádzajúcom odstavci pre písmeno F, avšak s obmedzeným pridaním vody alebo s obmedzením mechanického pôsobenia alebo teploty počas čistenia alebo sušenia; samoobslužné čistenie nie je dovolené

  výrobok sa nesmie chemicky čistiť a škvrny sa z neho nesmú odstraňovať organickými rozpúšťadlami
 

Symboly sušenia


  normálne sušenie v bubnovej sušičke
  šetrné sušenie v bubnovej sušičke

  veľmi šetrné sušenie v bubnovej sušičke

 výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke pri normálnom sušiacom programe

  výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení

  výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke

 vysoká teplota sušenia v bubnovej sušičke

  stredná teplota sušenia v bubnovej sušičke

nízka teplota sušenia v bubnovej sušičke

  ľubovoľná teplota sušenia v bubnovej sušičke

  sušenie v bubnovej sušičke bez teploty

  bielizeň je možné sušiť zavesené

  sušenie bielizne odkvapkávaním

  sušenie vo vodorovnej polohe
 

Výstražné symboly


  výrobok sa nesmie prať, opatrná manipulácia v mokrom stave

  výrobok sa nesmie bieliť prostriedkami uvoľňujúcimi chlór

  nesušiť v sušičke; používa sa spolu so symbolom neprať

  výrobok sa nesmie žehliť; naparovanie a spracovanie parou je neprípustné

výrobok sa nesmie chemicky čistiť a škvrny sa z neho nesmú odstraňovať organickými rozpúšťadlami

Hore