Zoznam certifikácií - ochrana hlavy

 

EN 397: 2000 Ochranné prilby používané v priemysle (bezpečnostné helmy).

EN 812: 2002 Ľahké ochranné prilby chrániace pri náraze hlavou používané v priemysle.

STN EN 13087-1 Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 1: Podmienky a kondicionovanie.

STN EN 13087-1/A1 Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 1: Podmienky a kondicionovanie.

STN EN 13087-10 Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 10: Odolnosť proti sálavému teplu.

STN EN 13087-2 Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 2: Odolnosť proti nárazu.

STN EN 13087-2/A1 Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 2: Odolnosť proti nárazu.

STN EN 13087-3 Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 3: Odolnosť proti prerazeniu.

STN EN 13087-4 Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 4: Účinnosť systému upnutia prilby.

STN EN 13087-5 Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 5: Pevnosť systému upnutia prilby.

STN EN 13087-6 Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 6: Zorné pole.

STN EN 13087-6/A1 Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 6: Zorné pole.

STN EN 13087-7 Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 7: Odolnosť proti plameňu.

STN EN 13087-7/A1 Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 7: Odolnosť proti plameňu.

STN EN 13087-8 Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 8: Elektrické vlastnosti.

STN EN 13087-8/A1 Ochranné prilby. Skúšobné metódy. Časť 8: Elektrické vlastnosti.

STN EN 13178 Osobné prostriedky na ochranu očí. Chrániče očí pre používateľov snežných skútrov.

STN EN 14052 Vysokoúčinné prilby používané v priemysle.

STN EN 812/ Protinárazové čiapky používané v priemysle.

STN EN 960 Skúšobné hlavy na skúšanie ochranných prílb.

TNI CEN/TR 16148 Slovenský názov: Kritériá na poranenie spôsobené nárazom na hlavu a krk, horením a hlukom. Návod pre pracovné skupiny, ktoré vypracúvajú normy na prilby.

Hore