Zoznam certifikácií - ochrana sluchu 

 

EN 24869-1 Akustika. Chrániče sluchu. Časť 1: Subjektívna metóda merania útlmu zvuku (idt. EN 24869-1:1992).

STN EN 13819-1 Chrániče sluchu. Skúšanie. Časť 1: Fyzikálne skúšobné metódy.

STN EN 13819-2 Chrániče sluchu. Skúšanie. Časť 2: Akustické skúšobné metódy.

STN EN 13819-2:2004 Chrániče sluchu. Skúšanie. Časť 2: Akustické skúšobné metódy.

STN EN 458:2005 Chrániče sluchu. Odporúčania na výber, používanie, starostlivosť a údržbu.

STN EN ISO 4869-2:1998 Akustika. Chrániče sluchu. Časť 2: Odhad účinných vážených hladín A akustického tlaku za nasadenými chráničmi sluchu. Normy popisujú požiadavky na konštrukciu, dizajn, výkon a testovacie metódy.

STN EN ISO 4869-4 Slovenský názov: Akustika. Chrániče sluchu. Časť 4: Meranie hladiny akustického tlaku mušľových chráničov sluchu s amplitúdovo závislým útlmom (ISO/TR 4869- 4:1998).

EN 352 - 1 – všeobecné požiadavky – mušľové chrániče sluchu.

EN 352 - 2 – všeobecné požiadavky – zátkové chrániče sluchu.

EN 352 - 3 – všeobecné požiadavky – mušľové chrániče sluchu na priemyselnú ochrannú prilbu.

EN 352 - 4 – bezpečnostné požiadavky a skúšanie – mušľové chrániče s amplitúdovo závislým útlmom.

EN 352 - 5 – bezpečnostné požiadavky a skúšanie – mušľové chrániče s aktívnym znižovaním hluku.

EN 352 - 6 – bezpečnostné požiadavky a skúšanie – mušľové chrániče s elektrickým dorozumievacím zariadením.

EN 352 - 7 – bezpečnostné požiadavky a skúšanie – zátkové chrániče hluku s hladinovou závislosťou.

EN 352 - 8 – bezpečnostné požiadavky a skúšanie – mušľové chrániče umožňujúce počúvanie zábavných programov.

EN458:1994 – ochrana sluchu- odporúčania na výber, použitie, starostlivosť a pokyny na užívanie.

Hore