Zoznam certifikácií - ochrana nôh

 

STN EN 13832-1 Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 1: Terminológia a skúšobné metódy.

STN EN 13832-2 Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 2: Požiadavky na ochrannú obuv proti chemikáliám v laboratórnych podmienkach.

STN EN 13832-3 Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 3: Požiadavky na vysokoochrannú obuv proti chemikáliám v laboratórnych podmienkach.

STN EN 14404+A1 Osobné ochranné prostriedky. Chrániče kolien pri práci v kľačiacej polohe.

STN EN 15090 Obuv pre hasičov.

STN EN ISO 13287 Osobné ochranné prostriedky. Obuv. Skúšobná metóda na stanovenie odolnosti proti šmyku (ISO 13287: 2006).

STN EN ISO 17249/A1 Bezpečnostná obuv s odolnosťou proti prerezaniu reťazovou pílou (ISO 17249: 2004).

STN EN ISO 20344 Osobné ochranné prostriedky. Skúšobné metódy na obuv (ISO 20344: 2004).

STN EN ISO 20344/AC Osobné ochranné prostriedky. Skúšobné metódy na obuv (ISO 20344: 2004).

STN EN ISO 20345/A1 Osobné ochranné prostriedky. Bezpečnostná obuv (ISO 20345: 2004).

TN EN ISO 20346/A1 Osobné ochranné prostriedky. Ochranná obuv (ISO 20346: 2004).

TNI CEN ISO/TR 18690 Návod na výber, použitie a údržbu bezpečnostnej, ochrannej a pracovnej obuvi (ISO/TR 18690: 2006).

Hore