DIN STN 02 ISO UNI Popis
1   2153 2339 7283 Kužeľové kolíky
7   2150 2338 1707 Valcové kolíky
84   1131 1207 6107 Skrutky s valcovou hlavou
85   1137 1580   Skrutky s veľkou valcovou hlavou
86   1146     Skrutky s polguľovou hlavou
93   1751     Poistné podložky s jazýčkom
94   1781 1234 1336 Závlačky
95   1815     Skrutky do dreva (vruty) so zapustenou šošovkovou hlavou
96   1812   701 Skrutky do dreva (vruty) s polguľatou hlavou
97   1814   702 Skrutky do dreva (vruty) so zapustenou hlavou
123   2351     Kotlové nity s polguľatou hlavou
124   2301   134 Nity s polguľatou hlavou
125 A 1702 7089 6592 Podložky ploché pre skrutky so šesťhrannou hlavou
125 B 1704 7090 6592 Podložky ploché so zrazením pre skrutky so šesťhrannou hlavou
126   1721 7091   Podložky
127   1741   1751 Pružné podložky s obdĺžnikovým prierezom
128   1731   8839 A Podložky pružné prehnuté
134   1721     Podložky pre skrutky so šesťhrannou hlavou
137 A 1733   8840 A Pružné podložky prehnuté
137 B 1734   8840 B Pružné podložky prehnuté tenké
172   24 3704 4247   Vŕtacie púzdro s golierom
173   24 3704 4247   Vŕtacie púzdro odnímateľné
179   24 3704 4247   Vŕtacie púzdro valcové
186   1343     Skrutky s hlavou t a so štvorhranom
188   1341     Skrutky s hlavou t a výstupkami
258   2154 8737 7285 Kužeľové kolíky s vonkajším závitom, nezakalené
259   01 4033 228   Rúrkové závity valcové
261   1341     Skrutky s hlavou t
268   2505 3117   Kliny tangenciálne
271   2505 3117   Kliny tangenciálne
302   2317     Zápustné nity so šošovkovitou hlavou nízkou
315   1665   5448 Krídlové matice
316   1365     Krídlové skrutky
404   1128   6111 Skrutky s valcovou hlavou s otvormi v hlave
417   1183 7435   Nastavovacie skrutky so zárezom a valcovým koncom
427   1184 2342   Čap závitový so zárezom
431         Rúrkové matice šesťhranné
432   1753   6599 Poistné podložky s nosom
433   1703 7092   Podložky pre skrutky s valcovou a polguľatou hlavou
434   1739   6598 Podložky štvorhranné pre tyče a nosníky i, u, ie, ue
435   1739   6597 Podložky štvorhranné pre tyče a nosníky i
436   1724     Štvorhranné podložky pre drevené konštrukcie
438   1182 7436 6119 Nastavovacie skrutky so zárezom a navŕtanou jamkou
439   1403 8675   Matice šesťhranné nízke so zrazením a jemným metrickým závitom
439 A 1403 4036   Matice šesťhranné nízke bez zrazenia
439 B 1403 4035 5589 Matice šesťhranné nízke so zrazením
440   1729 7094   Podložky pre konštrukcie z tvrdého dreva
442         Krytka / veko uzatváracie
443         Krytka / veko uzatváracie
444   1167   6058 Presné otočné skrutky s okom
462         Poistné podložky (krúžky) s vnútorným nosom
463       1747 Poistné krúžky s dvomi jazýčkami
464   1161   6049 Skrutky s vysokou ryhovanou hlavou
465   1161     Skrutky s ryhovanou hlavou
466   1461   6005 Matice ryhované
467   1462   6003 Matice ryhované nízke
470       1663 Uzavretá podložka
471   2930   7435 Poistné krúžky pre hriadeľ
472   2931   7437 Poistné krúžky pre dieru
478   1122     Upínacie skrutky s nákružkom
479   1121     Upínacie skrutky s osadeným koncom
480   1122     Upínacie skrutky s nákružkom a čapíkom
487   1461     Ryhované matice
488   1462     Ryhované matice nízke
508   1529 299 5531 Matice do odrobených upínacích drážok t
525   1399     Skrutky pre napínače a navarovacie konce
526         Podložky bezpečnostné pre skrutky s valcovou hlavou
529 A 1391 A     Skrutky do muriva
529 E 1391 B     Skrutky do základov
546   1444   5719 Valcové matice so zárezom
547         Valcové matice s dierami v čele
548   1441     Valcové matice s otvormi
551   1181 4766 6113 Nastavovacie skrutky so zárezom a plochým koncom
553   1185 7434 6117 Nastavovacie skrutky so zárezom a kužeľovým koncom
555   1601 4034 5592 Hrubé šesťhranné matice
557   1624   5597 Štvorhranné matice
558   1303 4018   Hrubé skrutky so šesťhrannou hlavou so závitom k hlave
561   1115     Odtlačovacie skrutky so šesťhrannou hlavou s čapíkom
562   1416   5596 Drobné štvorhranné matice nízke
564   1116     Odtlačovacie skrutky so šesťhrannou hlavou s hrotom
571   1810   704 Skrutky do dreva (vruty) so šesťhrannou hlavou
580   1369 3266   Závesné skrutky
582   1669     Závesné matice
601   1301 4016 5727 Hrubé skrutky so šesťhrannou hlavou
603   1319 8677 5731-2 Skrutky s plochou guľatou hlavou a so štvorhrannom
604   1324   6105 Zápustné skrutky s nosom do kovu
605   1327   6104 Zápustné skrutky so štvorhranom do dreva
607   1315     Skrutky s polguľatou hlavou a s nosom do kovu
608   1326     Zápustné skrutky so štvorhranom do kovu
609   1111     Lícované skrutky so šesťhrannou hlavou s dlhým závitom
610   1112     Lícované skrutky so šesťhrannou hlavou s krátkym závitom
653   1162   6048 Skrutky s nízkou ryhovanou hlavou a plochým koncom
660   2301 1051 748 Nity s polguľatou hlavou
661   2311 1051 752 Zápustné nity
662   2315     Zápustné nity so šošovkovitou hlavou
674   2303   750 Nity s plochou guľatou hlavou
675   2313     Zápustné nity s veľkou hlavou
705   2910-2     Nastavovacie krúžky so skrutkami a kolíkmi
741         Lanová svorka
787         Skrutka pre t-drážky
797         Skrutka kotevná do základu
798   1624     Štvorhranné matice k základovým skrutkám
835   1178   5914 Závrtné skrutky do zliatin hliníka (e=2d)
906   1913     Skrutky vypúšťacie s vnútorným šesťhranom a kužeľovým závitom
907   1915     Skrutky vypúšťacie so štvorhrannou hlavou a valcovým závitom
908   1938     Skrutky vypúšťacie s vnútorným šesťhranom a valcovým závitom
909   1913     Skrutky vypúšťacie so šesťhrannou hlavou a kužeľovým závitom
910   1915     Zátky s valcovým závitom
911   1143 2936 6753 Imbusový kľúč
912   1143 4762 5931 Skrutky s valcovou hlavou a vnútorným šesťhranom
913   1187 4026 5923 Nastavovacie skrutky s vnútorným šesťhranom a kužeľovým koncom
914   1191 4027 5927 Nastavovacie skrutky s vnútorným šesťhranom a hrotom
915   1189 4028 5925 Nastavovacie skrutky s vnútorným šesťhranom a čapíkom
916   1188 4029 5929 Nastavovacie skrutky s vnútorným šesťhranom a kužeľovou jamkou
917   1431     Uzavreté matice
920   1130     Skrutky s malou valcovou hlavou
921         Skrutka s veľkou valcovou hlavou plochou
922         Skrutka s malou valcovou hlavou so závitom a čípkom
923         Skrutka s valcovou hlavou a lícovaným driekom a drážkou
924         Skrutka so šošovkovou hlavou a závit s čípkom
925         Skrutka so zapustenou hlavou a závit s čípkom
926   1183     Nastavovacie skrutky s drážkou a valcovým koncom alebo čípkom
928         Matice štvorhranné navarovacie
929   1455     Matice šesťhranné navarovacie
931   1101 4014 5737 Presné skrutky so šesťhrannou hlavou
933   1103 4017 5739 Presné skrutky so šesťhrannou hlavou a závitom k hlave
934   1401 4032 5588 Presné šesťhranné matice
934   1401 4033 5588 Presné šesťhranné matice vysoké
935   1411 7035 5593 Korunkové matice
936   1403 4035 5589 Presné šesťhranné matice nízke
937   1412 7038   Korunkové matice nízke
938   1174     Závrtné skrutky do ocele (e=1d)
939   1176   5911 Závrtné skrutky do liatiny (e=1,25d)
940   1178     Závrtné skrutky do zliatin hliníka (e=2,5d)
960   1101 8765 5738 Skrutky so šesťhrannou hlavou s jemným závitom
961   1103 8676 5740 Skrutky so šesťhrannou hlavou s jemným závitom k hlave
963   1151 2009 6109 Zápustné skrutky
964   1155 2010 6110 Zápustné skrutky s hlavou šošovkovitou
965   1152 7046 7688 Zápustné skrutky s krížovou drážkou
966   1156 7047 7689 Zápustné skrutky s hlavou šošovkovitou a krížovou drážkou
967         Skrutky metrické, šošovková hlava, krížová drážka
970   1401 4032   Presné šesťhranné matice
971 1 1404 8673   Matice šesťhranné bežné s jemným závitom
971 2 1404 8674   Matice šesťhranné vysoké s jemným závitom
972   1601     Hrubé šesťhranné matice
975         Závitové tyče
976         Závitové tyče
979   1412 7038   Korunkové matice nízke
980   1492 7042   Samozaisťovacie matice šesťhranné celokovové
981   1449     Kruhové matice so zárezmi
982   1492 7040 7473 Samozaisťovacie matice šesťhranné vysoké
983         Poistné krúžky vonkajšie s okami
984         Poistné krúžky vnútorné s okami
985   1492 7040 7474 Samozaisťovacie matice šesťhranné nízke
986         Matice šesťhranné samoistné klobúkové
987         Matice nitovacie samoistné
988   1702     Kruhové podložky vymedzovacie
1052   1727     Podložky pre spojovacie prvky do dreva
1142         Matice šesťhranné s nákružkom
1433   2101     Čapy s medznými odchýlkami priemeru h11
1435   2112     Čapy s hlavou a medznými odchýlkami priemeru h11 a otvorom pre závlačku
1436   2109     Čapy s hlavou s odchýlkami priemeru h11
1438         Čapy so šesťhrannou hlavou
1440   1706 8738   Podložky pre trecie spoje
1441   1706     Podložky pre kruhové čapy
1443   2106 2340   Čapy s medznými odchýlkami h11 s otvormi pre závlačku
1443   2107 2340   Čapy s medznými odchýlkami h8 s otvormi pre závlačku
1443   2107     Čapy bez hlavy
1444   2111 2341   Čapy s hlavou a medznými odchýlkami h11 a otvorom pre závlačku
1445         Čapy s hlavou a závitom
1469         Kolíky lícované ryhované s drážkou
1470   2173 8739   Ryhované kolíky
1471   2170 8744   Valcové kužeľové kolíky ryhované
1472   2171 8745   Kolíky ryhované kužeľové do polovice dĺžky
1473   2173 8740   Ryhované kolíky rovnobežne drážkované
1474   2174 8741   Ryhované kolíky paralelne drážkované
1475   2175 8742   Ryhované kolíky stredovo drážkované
1475   2176 8743   Ryhované kolíky stredovo drážkované
1476   2190 8746   Skrutkové klince
1477   2191 8747   Ryhované klince zapustené
1478   1682     Matice pre rúrkové napínače
1479   1683     Matice pre napínače
1480   1682     Matice pre napínače
1480 0 1940.0     Napínače s liatinovými maticami - rovné konce
1480 1 1940.1     Napínače s liatinovými maticami -oko -hák
1480 2 1940.2     Napínače s liatinovými maticami - hák - hák
1480 5 1940.5     Napínače s liatinovými maticami -oko - oko
1481   2156 8752 6873 Pružné kolíky
1587   1431   5721 Matice šesťhranné uzatvorené
1804   1449     Kruhové matice so zárezmi po obvode
1816   1441     Valcové matice s otvormi po obvode
2082         Matice pre frézové tŕne
2093   1731     Vyduté podložky
2509         Čapy skrutkové
2510 L 13 1520     Skrutka svorníková so zúženým driekom
2510 NF 13 1530     Šesťhranná matica pre svorníkové skrutky
3017         Hadicové spony
3570         Strmene so závitom v tvare u
4109         Gumové objímky
4626         Skrutky pružinové
5299 C       Karabína požiarnická
5401         Guličky
5406   1754 2982   Poistné podložky pre kruhové matice so zárezmi
5903   1309     Skrutky spojkové pre koľajnice
5906         Skrutky svorkové pre koľajnice
5914   1831     Skrutky do železničných podvalov
5917         Skrutky spojovacie
6303   1461   6006 Ryhované matice
6304         Skrutky prítlačné s pevnou páčkou
6305         Matice prítlačné s pevnou páčkou
6306         Skrutky prítlačné s voľnou páčkou
6307         Matice prítlačné s voľnou páčkou
6319   1178     Podložky guľové, pre zápustné skrutky
6325   2152 8734 6364 Valcové kolíky kalené
6330         Matice šesťhranné 1,5d vysoké
6331         Matice šesťhranné 1,5d vysoké s nákružkom
6332         Skrutky upínacie s prítlačným bodom
6334   1604     Predlžovacie matice
6334         Matica predĺžená 3d
6335 K       Úchytka
6336 D       Úchytka
6340         Podložky vysokopevnostné 350 hv
6367         Skrutky frézované priťahovacie
6378         Skrutky skobové
6791         Nity poloduté s polguľatou hlavou
6792         Nity poloduté so zápustnou hlavou
6796   1731 10670 8836 Pružné podložky, šponovacie
6797 A, I 1744   8841 A Podložky ozubené pre kombiskrutky
6798 A 1745   8842 A Vejárovité podložky s vonkajším ozubením
6798 I 1746     Vejárovité podložky s vnútorným ozubením
6799   2929   7434 Krúžky poistné strmeňové
6881         Kliny duté
6883   2512 2492   Kliny drážkové bez nosa
6884   2514 2493   Kliny drážkové s nosom
6885   2513 773 6604 Kliny vsadené
6886   2512 774   Kliny drážkové bez nosa
6887   2514 774   Kliny drážkové s nosom
6888   30 1385 3912 6606 Kliny segmentové, perá woodruff
6889         Kliny s nosom duté
6899         Vložky do lanového oka
6900   1060     Skrutky s návlečnými podložkami
6901   1060     Skrutky do plechu s nestratiteľnými podložkami
6902   1060     Kruhové podložky pre kombiskrutky
6903   1060     Kruhové podložky pre kombiskrutky do plechu
6904   1060     Pružné podložky pre kombiskrutky
6905   1060     Pružné podložky pre kombiskrutky
6906   1744     Ozubené podložky
6907   1745     Podložky vejárovité pre kombiskrutky
6908   1731     Podložky pružné pre kombiskrutky
6911         Imbusové kľúče s čapom
6912         Valcové skrutky s nízkou hlavou a vnútorným šesťhranom
6913         Podložky pružné s poistným krúžkom
6914     7411 5712 Šesťhranné skrutky s väčším otvorom kľúča (hv)
6914     7412 5712 Šesťhranné skrutky s väčším otvorom kľúča (hv)
6915     7413 5713 Šesťhranné matice s väčším otvorom kľúča (hv)
6915     7414 5713 Šesťhranné matice s väčším otvorom kľúča (hv)
6916   1739 7416 5714 Podložky kruhové pre vysokopevnostné spoje hv - peiner
6916     7415   Podložky pre hv spoje
6916     7416   Podložky pre hv spoje
6917   1739     Podložky klinové pre nosníky i (šikmé)(hv)(peiner)(14%)
6918   1739     Podložky štvorhr. Pre nosník u (hv) (peiner)(8%)
6921     1665   Šesťhranné skrutky s prírubou
6922         Šesťhranné skrutky s prírubou
6923     4161   Šesťhranné matice s prírubou
6924   1474 7040 7473 Samozaisťovacie matice šesťhranné
6925   1472 7042   Samozaisťovacie matice šesťhranné celokovové
6926     7043   Samozaisťovacie matice s prírubou
6927     7044   Samozaisťovacie matice s prírubou celokovové
6928   1234 7053   Samorezné skrutky so šesťhrannou hlavou
7331   2387   9064 Nity duté dvojdielne otvorené
7331   2388   9064 Nity duté dvojdielne zatvorené
7337   2391   9200 Nity trhacie
7338   2330     Nity s plochou hlavou
7338   2331     Navŕtané nity s plochou hlavou
7339   2380     Rúrkové nity tenkostenné valcové
7340   2381     Rúrkové nity s lisovanou hlavou
7341   2140     Kolíky s koncami pre zanitovanie
7343   2162 8750 6875 Pružné kolíky špirálové, normálne prevedenie
7344   2163 8748 6876 Pružné kolíky špirálové, ľahké prevedenie
7346   2156 13337 6874 Pružné kolíky, ľahké prevedenie
7346   2166     Pružné kolíky
7349   1708     Kruhové podložky
7380         Skrutky imbusové s polguľatou hlavou
7500       8112 Skrutky závitorezné
7500 C 1223     Závitorezné skrutky s kuželovou a šošovkovou hlavou a krížovou drážkou
7500 M 1224     Závitorezné skrutky zápustné s krížovou drážkou
7504 K 1250 15480 8117 Samozávrtné skrutky so šesťhrannou hlavou (tex)
7504 N 1251 15481 8118 Samozávrtné skrutky so šošovkovou hlavou (tex)
7504 P 1252 15482 8119 Samozávrtné skrutky so zápustnou hlavou, krížova drážka (tex)
7504 Q 1253 15483   Samozávrtné skrutky so zápustnou šošovkovou hlavou (tex)
7513   1226     Závitorezné skrutky s valcovou hlavou
7513   1227     Závitorezné skrutky s polguľatou hlavou
7513   1228     Závitorezné skrutky zápustné
7513   1229     Závitorezné skrutky zápustné so šošovkovou hlavou
7516         Samorezné skrutky s krížovou hlavou
7603         Tesniace podložky
7604   1915     Zátky s valcovým závitom
7642         Skrutky duté
7643         Skrutky duté
7964         Šesťhranné skrutky s tenkým driekom
7965         Zaskrutkovacie matice do dreva
7967       8835 Šeťhranné matice poisťovacie plechové
7968         Lícované skrutky so šesťhrannou hlavou
7969         Zápustné skrutky s drážkou
7971 B 1232 C 1481 6951 Skrutky do plechu s valcovou hlavou so špičkou
7972 B 1236 C 1482 6952 Skrutky do plechu so zápustnou hlavou so špičkou
7973   1238 1483 6953 Skrutky do plechu so zápustnou šošovkovitou hlavou
7976   1231 1479 6949 Samorezná skrutka do plechu so šesťhrannou hlavou
7977   2154 8737   Kužeľové kolíky s vonkajším závitom, nezakalené
7978   2155 8736   Kužeľové kolíky s vnútorným závitom, nezakalené
7979   2149 8735   Valcové kolíky s vnútorným závitom zo zakalenej ocele a nehrdzavejúcej ocele
           
7979   2151 8733   Valcové kolíky s vnútorným závitom z nezakalenej ocele a nehrdzavejúcej ocele
           
7980   1740     Pružné podložky so štvorcovým prierezom
7981 B 1235 7049 6954 Skrutky do plechu s valcovou hlavou so špičkou a krížovou drážkou
7982   1237 7050 6955 Skrutky do plechu so zapustenou hlavou a krížovou drážkou
7983   1239 7051 6956 Skrutky do plechu so zapustenou šošovkovou hlavou a krížovou drážkou
7984       9327 Skrutky s nízkou valcovou hlavou a vnútorným šesťhranom
7985   1147 7045 7687 Skrutky s valcovou zaoblenou hlavou a krížovou drážkou
7989   1708     Kruhové podložky pre oceľové konštrukcie
7990   1301     Skrutky so šesťhrannou hlavou pre oceľové konštrukcie
7990   1308     Skrutky so šesťhrannou hlavou pre oceľové konštrukcie
7991   1185 10642 5933 Skrutky so zapustenou hlavou a vnútorným šesťhranom
7992   1343     Skrutky s veľkou t hlavou
7993   2924   7433 Poistný krúžok pre priechodky
7995   1826     Skrutky do dreva so zapustenou šošovkovou hlavou s krížovou drážkou
7996   1822     Skrutky do dreva s polguľatou hlavou s krížovou drážkou
7997   1824     Skrutky do dreva so zapustenou hlavou s krížovou drážkou
7999         Vysokopevnostné šesťhranné lícované skrutky
8243   1131     Skrutky s valcovou hlavou
8838         Matice pre frézové tŕne
8839         Matice diferenciálne
9021   1726 7093 6593 Podložky pod nity
9045   2925     Poistný krúžok drôtený
9841     7379   Zápustné skrutky
11014         Zápustné skrutky s dvoma nosmi
11023         Poistné závlačky
11024       8833 B Pružinové závlačky
15237   1318     Korčekové skrutky s plochou guľatou hlavou
15237   1329     Korčekové skrutky zápustné
21346         Skrutky so štvorhrannou hlavou pre sprievodnice
21547   1320     Skrutky s polguľatou hlavou a oválnym osadením
22424         Skrutky s trojhrannou hlavou a nákružkom
22425         Matice trojhranné a nákružkom
25192   1341     Skrutky s hlavou t
25193         Skrutky upínacie s veľkou oblou hlavou
25195         Skrutky zápustné s dvoma nosmi
25197         Skrutky s klobúčikovou hlavou
28129         Matice upínacie
30386         Matice šesťhranné s trapézovým závitom
30387         Matice šesťhranné s jemným trapézovým závitom
30389         Matice so šesťhrannou korunkovou hlavou, oblý závit
32501         Navarovacie čapy
44879         Matice šesťhranné ploché pre rúrkové telesá
46288         Kontaktné podložky
58326         Skrutky s osadením pre ortopedickú techniku
58334         Skrutky pre členkovú časť ortopedickej techniky
58450         Skrutky s veľkou nízkou šošovkovou hlavou s drážkou
58521   1461     Ryhované matice
58530   1162     Skrutky s ryhovanou hlavou pre rysovacie pomôcky
58531   1161     Skrutky s ryhovanou hlavou pre rysovacie pomôcky
63301   1319     Spojkové skrutky pre koľajnice
64032   1444     Matice šesťhranné a valcové s drážkou
70613   1201     Skrutky s malou šesťhrannou hlavou
70614   1207     Skrutky s malou šesťhrannou hlavou so závitom k hlave
70615         Matice šesťhranné s malou hlavou
70616         Matice šesťhranné so zmenšenou veľkosťou kľúča
70618   1413     Presné korunové matice malé
70808         Nitovacie matice
70851   1449     Kruhové matice so zárezmi
70852   1149     Matice valcové so zárezmi po obvode
70952   1754     Podložky poistné pre kruhové matice so zárezmi
71412         Hydraulické maznice
71752       1676 Vidlicový kĺb
71802         Uhlový kĺb s čapom
71803         Uhlový kĺb s čapom
71805         Uhlový kĺb s čapom
74361         Pružné podložky
80701         Matice s páčkou pre lodiarenský priemysel
80704         Matice s okom pre lodiarenský priemysel
80705         Matice tenké s jemným stúpaním
81698   1167     Otočné skrutky s okom pre lodiarenský priemysel
82013         Matice válcové pre lodiarenský priemysel
    1743     Pružné podložky pre skrutky želez. Zvrškov dvojité
    2927     Poistný krúžok drôtený s háčikom
    2928     Poistný krúžok drôtený zahnutý
SLEDUJTE NÁS NA NAŠOM INSTAGRAME
Hore
Aby Vám SUPERMONTERKY ušetrili Váš čas a stránka fungovala ako má (súhlas s cookies)

Váš súhlas zaistí, aby fungovalo správne vyhľadávanie, aby ste sa nemuseli vždy prihlasovať, ľahko si vyhľadali stav objednávky alebo aby sme si pamätali, čo máte v košíku a predovšetkým, aby sme vás neobťažovali nevhodnou reklamou. Preto od vás potrebujeme súhlas so spracovaním súborov cookie - malých súborov, ktoré sa dočasne ukladajú vo vašom prehliadači. Ďakujeme, ak nám ho dáte a pomôžete nám naše stránky neustále zlepšovať. Budeme sa k vašim dátam chovať citlivo a slušne.

Nesúhlasím

Nastavenie

Nižšie môžete zvoliť, aké typy cookies môžeme spracovávať.

Technické cookies

Technické cookies sú nepostrádateľné pre správne fungovanie tohto webu a nemožno ich teda vypnúť.
Zobraziť viac informáciíBez tohto typu cookies by web nebolo možné správne využívať. Jedná sa najmä o pomocné hodnoty znázorňujúce Vaše voľby, nastavenia a zobrazenia jednotlivých prvkov.
Skryť viac informácií

Analytické cookies

Analytické cookies nám pomáhajú sa neustále zlepšovať.
Zobraziť viac informáciíTento typ cookies slúži napr. na analýzu návštev, výkonu webu alebo reklamných kampaní. Získané dáta nie sme schopní spojiť s konkrétnym užívateľom a sú teda spracovávané hromadne na úrovni všeobecnej štatistiky.
Skryť viac informácií

Marketingové cookies

Marketingové cookies používame my a naši partneri, aby sme Vám mohli ponúknuť relevantný obsah.
Zobraziť viac informáciíPomocou marketingových cookies Vám môžeme zaistiť relevantnú ponuku. V prípade, že tento typ cookies nepovolíte, nezaistíte tak, že sa Vám už reklamné oznámenia nebudú ponúkať, ale nebudú pre Vás najskôr zaujímavé.
Skryť viac informácií