Univerzálny čistiaci prostriedok BURBEGEL 1l

Kód: BURBEGEL
12,00 €
s DPH
Univerzálny čistiaci prostriedok BURBEGEL 1l
Popis produktu

BURBEGEL je univerzálny tekutý prípravok na báze alkoholu, určený na rýchle a bezpečné čistenie. Obsahuje účinné látky ETANOL (min. 80% v/v), ajatín a glycerín. Je vhodný aj na čistenie rúk bez vody a mydla.

Na boj proti vírusom musí obsahovať dezifekčný prípravok etanol. „Etanol má silnejšiu a širšiu virucidnú aktivitu v porovnaní s inými typmi alkoholov, ako sú propanoly. Spektrum virucidnej aktivity 80% etanolu však pokrýva najviac klinicky relevantné vírusy. ““

BURBEGEL slúži na čistenie rúk, na dezinfekciu rôznych povrchov, kľučky dverí a pod.

Dôležitosť etanolu:

Na boj proti vírusom musí obsahovať dezifekčný prípravok etanol. „Etanol má silnejšiu a širšiu virucidnú aktivitu v porovnaní s inými typmi alkoholov, ako sú propanoly. Spektrum virucidnej aktivity 80% etanolu však pokrýva najviac klinicky relevantné vírusy. ““

Návod na použitie:

Koncentrovaný prípravok naneste na ošetrované povrchy, nechajte pôsobiť po dobu minimálne 30 sekúnd a následne nechajte voľne uschnúť.

FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:

Všeobecné informácie Vzhľad: číra bezfarebná kvapalina
Zápach: typický alkoholový
9.2 Dôležité zdravotné, bezpečnostné a environmentálne informácie: Hodnota pH pri 20 °C: 6,5 (koncentrát)
Teplota varu a destilačné rozpätie: neuvedená
Teplota vzplanutia: 18°C (uzatvorená nádoba)
Horľavosť: veľmi horľavá kvapalina
Výbušné vlastnosti: neuvedené
Oxidačné vlastnosti: produkt nie je nebezpečný z hľadiska explózie
Tlak pár (hPa): neuvedené
Rozpustnosť vo vode (g.l-1): miešateľný vo vode
Rozdeľovací koeficient n-okt./voda: neuvedené
Viskozita: neuvedené
Hustota pár: neuvedené
Rýchlosť odparovania: neuvedené
9.3 Ďalšie informácie: Nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie.

Ext. sklad = tovar sa nachádza na externom sklade a jeho dostupnosť je 3-10 dní. O konkrétnom dodaciom termíne budete informovaní prostredníctvom telefónu alebo e-mailu.
BURBEGEL
na sklade
Žiadne alternatívne produkty
Žiadne súbory na stiahnutie
Hore