OCHRANNÉ POMÔCKY

Ochranné pomôcky sú potrebné asi pre každé povolanie. Či už hľadáte ochranu rúk vo forme pracovných rukavíc, alebo ochranné ho krému, alebo potrebujete ochranné pracovné okuliare, ochrannú prilbu alebo respirátor, vždy môžete vyberať z bohatej ponuky. Ohodnotenie rizika a tým vybranie správnych ochranných pomôcok pre prácu Vám pomôže robiť svoju prácu bezpečne a zníži riziko pracovného úrazu. Ochranné pomôcky sme prehľadne rozdelili do príslušných kategórií podľa toho, ktorú časť tela potrebujete ochrániť. Ochrana sluchu, zraku, dychu, ochrana rúk, ochrana hlavy a ochrana pre prácu vo výškach. Ochranné pomôcky z tejto kategórie sú certifikované podľa platných noriem a pomôžu Vám dodržiavať pravidlá BOZP na Vašom pracovisku, ale nájdu využitie aj pri práci na záhrade a domácich dielňach. 

Hore